USA 50 cents 1925 Stone Mountain

USA 50 cents 1925 Stone Mountain