CHINA KANG XI TONG BAO Zhangzhou mint Fujian 1 cash

CHINA KANG XI TONG BAO Zhangzhou mint Fujian 1 cash