CHINA QING Dynasty 1 cash 1862-74 AD TONG ZHI TONG BAO Taiwan mint

CHINA QING Dynasty 1 cash 1862-74 AD TONG ZHI TONG BAO Taiwan mint