CHINA QING Dynasty 1 cash 1857-61 AD XIAN FENG TONG BAO Gongchang mint Gansu

CHINA QING Dynasty 1 cash 1857-61 AD XIAN FENG TONG BAO Gongchang mint Gansu