CHINA QING Dynasty 1 cash 1854-58 AD XIAN FENG TONG BAO Xi’an mint Shaanxi

CHINA QING Dynasty 1 cash 1854-58 AD XIAN FENG TONG BAO Xi'an mint Shaanxi