CHINA QING Dynasty iron 1 cash 1854-55 AD XIAN FENG TONG BAO Gongchang mint Gansu

CHINA QING Dynasty iron 1 cash 1854-55 AD XIAN FENG TONG BAO Gongchang mint Gansu