CHINA QING Dynasty 1 cash 1853-54 AD XIAN FENG TONG BAO Taiwan mint

CHINA QING Dynasty 1 cash 1853-54 AD XIAN FENG TONG BAO Taiwan mint