CHINA MING REBELS 1 cash 1678 AD LI YONG TONG BAO Yunnan mint

CHINA MING REBELS 1 cash 1678 AD LI YONG TONG BAO Yunnan mint