CHINA QING Dynasty 1 cash 1730-32 AD YONG ZHENG TONG BAO Zhejiang mint

CHINA QING Dynasty 1 cash 1730-32 AD YONG ZHENG TONG BAO Zhejiang mint