CHINA MING REBELS 1 cash 1644-47 AD DA SHUN TONG BAO Board of Works mint

CHINA MING REBELS 1 cash 1644-47 AD DA SHUN TONG BAO Board of Works mint