CHINA QING Dynasty 1 cash 1898-1905 AD GUANG XU TONG BAO Kaifeng mint Henan dot in circle bottom reverse

CHINA QING Dynasty 1 cash 1898-1905 AD GUANG XU TONG BAO Kaifeng mint Henan dot in circle bottom reverse