CHINA WESTERN XIA Dynasty 1 cash 1206-11 AD HUANG JIAN YUAN BAO

CHINA WESTERN XIA Dynasty 1 cash 1206-11 AD HUANG JIAN YUAN BAO