CHINA QING Dynasty 1 cash 1645-1649 AD SHUN ZHI TONG BAO Datong mint Shanxi

CHINA QING Dynasty 1 cash 1645-1649 AD SHUN ZHI TONG BAO Datong mint Shanxi