CHINA QING Dynasty 1 cash 1653-57 AD SHUN ZHI TONG BAO Linqing Shandong mint DONG YI LI reverse

CHINA QING Dynasty 1 cash 1653-57 AD SHUN ZHI TONG BAO Linqing Shandong mint DONG YI LI reverse