CHINA XIAN FENG TONG BAO 1 cash (1853-54 AD Taiwan mint

CHINA XIAN FENG TONG BAO 1 cash (1853-54 AD Taiwan mint