CHINA XINJIANG XIAN FENG ZHONG BAO 8 cash 1855-57 AD Dihua Urumqi mint

CHINA XINJIANG XIAN FENG ZHONG BAO 8 cash 1855-57 AD Dihua Urumqi mint