CHINA XIAN FENG ZHONG BAO 50 cash (1854-55 AD) Board of Revenue mint east branch

CHINA XIAN FENG ZHONG BAO 50 cash (1854-55 AD) Board of Revenue mint east branch