CHINA XING CHAO TONG BAO 1 fen (1648-57 AD)

CHINA XING CHAO TONG BAO 1 fen (1648-57 AD)