CHINA, GUANG ZHU TONG BAO, 1 cash, Dagu mint

$25.00

CHINA, QING Dynasty, 1644-1911 AD, 1 cash, no date, (1896-99 AD), Dagu mint, Zhili, Obverse: GUANG XU TONG BAO, 2-dot open head TONG, Reverse: BOO GU L-R, curved GU, brass, 21mm, 2.5g, H22.1428, C3-1.2, crude, F/VG

1 in stock

SKU: r294a9448 Categories: ,