MALAYSIA, PERAK, tin, tampang ingot, no date, (16th c. – c. 1850)

$33.00

MALAYSIA, PERAK, tampang ingot, no date, (16th c. – c. 1850), roughly canoe shaped, tin, 55x10mm, 12.26g, like Singh-7-10, crude, F

1 in stock